KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dla Klientów

W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że firma Verro-Glass Zofia Strykowska z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Szlachecka 15 jest administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych.

Inspektorem ochrony danych osobowych w firmie jest Zofia Strykowska – adres e-mail biuro@pucharydeserowe.pl

Państwa dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa podczas składania zamówienia lub później podczas korzystania przez Państwa z naszych usług.

Państwa dane będą przetwarzane w celu:
- umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną
- umożliwienie przeprowadzenia i realizacji transakcji
- umożliwienia założenia i zarządzania Państwa kontem
- obsługi kierowanych do nas zapytań i zgłoszeń
- zapewnienia obsługi usług płatniczych
- obsługi reklamacji i zwrotów
- kontaktowaniem się z Państwem w celu świadczenia usług
- podatkowym i rachunkowym
- monitorowania Państwa aktywności obejmującej np. aktywności na stronie, wyszukiwanie słów kluczowych
- dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami
- prowadzenia analiz statystycznych
- prowadzenia działań marketingowych własnych usług
- ewentualnego kontaktowania się z Państwem w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi.
-
W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę, którą nam Państwo udzielili.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Państwa dane mogą być przekazywanie podmiotem trzecim tylko gdy jest to niezbędne do świadczenia naszych usług. Do Państwa danych mogą mieć również dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) jak np. firmy księgowe, kurierskie bądź kancelarie prawnicze. Jeśli wymagają tego od nas przepisy prawa, udostępnimy Państwa dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:
· rejestracja w naszym serwisie – przez okres przez jaki są Państwo zarejestrowani – do czasu wypisania się z serwisu; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przestrzegania danych osobowych, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Państwa roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;

realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przestrzegania danych osobowych, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Państwa roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat;
usługi dostawy przez okres realizacji umowy; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przestrzegania danych osobowych, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat;
pozyskane dane o sposobie korzystania przez Państwa z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej – przez cały okres kiedy są Państwo naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestali Państwo być naszym klientem (zaprzestali korzystania ze świadczonych przez nas usług oraz nie dokonywali zakupów w naszym sklepie).

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

Verro-Glass ©